Nhiều vi phạm trong liên kết đào tạo với nước ngoài

Gốc
(NLĐ) - Theo kết luận mới nhất của Thanh tra Chính phủ, qua kiểm tra 118 chương trình của 94 đối tác nước ngoài liên kết với 18 trường ĐH trong nước, cơ quan này phát hiện nhiều vi phạm.

Cụ thể, trong số 94 đối tác nước ngoài liên kết đào tạo, chỉ có 5 trường được xếp hạng cao trong khu vực và trên thế giới. Hầu hết các đối tác còn lại chưa được xếp hạng hoặc có thứ hạng thấp hơn các trường trong nước. Theo Thanh tra Chính phủ, việc liên kết này chưa đáp ứng được mục tiêu, chiến lược phát triển giáo dục của Chính phủ. Qua kiểm tra 20 chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài của ĐH Quốc gia Hà Nội, Thanh tra Chính phủ phát hiện có 16 chương trình không có thủ tục xác nhận tư cách pháp nhân của đối tác; 12 chương trình nội dung đề án không đầy đủ theo quy định... Ngoài ra, đối tượng tuyển sinh, tuyển sinh, chương trình đào tạo tại nhiều nơi còn nhiều bất cập, sai phạm.

Tin nóng

Tin mới