Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Nhiều ý kiến trái chiều về việc cấm hành vi thu dung, khuyến mại người đến khám, chữa bệnh

ĐBQH cho rằng khuyến mại nếu áp dụng với dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh sẽ có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe người bệnh, gây lãng phí xã hội..., cần quy định cấm tương tự như cấm khuyến mại thuốc chữa bệnh trực tiếp cho người dùng.

Tiếp tục phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 9, sáng 21/9, UBTVQH cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi). Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh đã trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi).

Đề nghị bổ sung 1 chương về tài chính

Tại Báo cáo, Thường trực Ủy ban Xã hội nêu lên 16 vấn đề lớn, trong đó có một số vấn đề có nhiều ý kiến và nhận được sự quan tâm của đông đảo ĐBQH.

Về bố cục của dự thảo Luật: Tiếp thu ý kiến ĐBQH, dự thảo Luật đã được bố cục lại cho rõ ràng, hợp lý, điều chỉnh vị trí các chương, đồng thời bổ sung, chỉnh lý tên một số chương, tách thêm mục. Dự thảo Luật sau khi chỉnh lý gồm 12 chương và 119 điều, nhiều hơn 13 điều so với dự thảo trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 3, bỏ 1 điều và bổ sung 14 điều.

Một số ĐBQH đề nghị bổ sung 1 chương về tài chính trong khám bệnh, chữa bệnh và bổ sung 1 chương về Hội nghề nghiệp. Tiếp thu ý kiến đại biểu, Thường trực Ủy ban Xã hội sẽ phối hợp với Cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục nghiên cứu cụ thể hóa, bổ sung các nội dung này một cách phù hợp.

Phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 9/2022 của UBTVQH.

Phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 9/2022 của UBTVQH.

Về chính sách của Nhà nước về khám bệnh, chữa bệnh (Điều 4): Tiếp thu ý kiến của ĐBQH, dự thảo Luật đã được rà soát và bổ sung chính sách ưu tiên trong chăm sóc sức khỏe đối với một số đối tượng và chính sách phát hệ thống cấp cứu tại cộng đồng, đầu tư cho y tế cơ sở.

Có ý kiến ĐBQH đề nghị nghiên cứu bổ sung việc ưu tiên khám bệnh, chữa bệnh cho người lao động, tập trung đầu tư xây dựng, phát triển cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tại các khu công nghiệp, khu kinh tế. Về vấn đề này, Thường trực Ủy ban Xã hội xin phép được giữ như dự thảo Luật.

Có ý kiến ĐBQH cho rằng dự thảo Luật chưa quy định chính sách đặc thù cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đối với người cao tuổi. Thường trực Ủy ban Xã hội xin được tiếp thu và sẽ tiếp tục phối hợp với Cơ quan chủ trì soạn thảo để nghiên cứu, bổ sung vào dự thảo Luật một cách phù hợp để thích ứng với tiến trình già hóa dân số ở Việt Nam.

Đối với các hành vi bị nghiêm cấm (Điều 6), dự thảo Luật đã chỉnh lý tên và bổ sung hành vi cấm nhũng nhiễu, hành vi lợi dụng uy tín của cá nhân tại Điều 6.

Có ý kiến đại ĐBQH đề nghị cấm hành vi thu dung, khuyến mại người đến khám bệnh, chữa bệnh. Về vấn đề này, trong quá trình tiếp thu, chỉnh lý, có hai loại ý kiến khác nhau: thứ nhất cho rằng không nên cấm các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, khuyến mại vì việc này phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành; thứ hai, khuyến mại nếu áp dụng với dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh sẽ có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe người bệnh, gây lãng phí xã hội..., cần quy định cấm tương tự như cấm khuyến mại thuốc chữa bệnh trực tiếp cho người dùng.

Thường trực Ủy ban Xã hội thấy rằng, đây là vấn đề phức tạp và cần tiếp tục nghiên cứu thực tiễn để cụ thể hóa, bổ sung vào các quy định cấm cho phù hợp.

Băn khoăn việc giao cho Bộ Công an cấp, đình chỉ, thu hồi giấy phép hành nghề

Về chức danh chuyên môn phải có giấy phép hành nghề (Điều 19): Trên cơ sở ý kiến đại biểu, dự thảo Luật đã bổ sung chức danh "tâm lý trị liệu" tại điểm h, khoản 1 Điều 19 và giữ quy định về cấp giấy phép hành nghề cho y sĩ và gắn với yêu cầu nâng cao chất lượng, lộ trình đào tạo y sỹ trình độ cao đẳng.

Về kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh để cấp giấy phép hành nghề (Điều 22) và Hội đồng Y khoa quốc gia (Điều 23): Dự thảo quy định việc kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề sau khi thực hành và do Hội đồng Y khoa thực hiện; lộ trình thực hiện đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với các chức danh hành nghề, đồng thời, dự thảo bổ sung 1 điều quy định về vị trí pháp lý, nhiệm vụ của Hội đồng Y khoa quốc gia.

Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi).

Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi).

Về thẩm quyền cấp giấy phép hành nghề, đình chỉ hành nghề, thu hồi giấy phép hành nghề (Điều 28): Tiếp thu ý kiến ĐBQH, dự thảo Luật được chỉnh lý theo hướng giao thẩm quyền cấp, đình chỉ và thu hồi giấy phép hành nghề cho các cơ quan quản lý nhà nước như quy định tại Điều 28.

Tuy nhiên, một số ý kiến băn khoăn việc giao cho Bộ Công an cấp, đình chỉ, thu hồi giấy phép hành nghề đối với đối tượng thuộc thẩm quyền và đề nghị tiếp tục giao Bộ trưởng Bộ Y tế như hiện hành, nếu giao Bộ Công an thì cần quy định lộ trình. Bên cạnh đó, có ý kiến cho rằng, dự thảo Luật chưa thể hiện được việc huy động các tổ chức xã hội - nghề nghiệp, các hội chuyên môn như định hướng tại Nghị quyết 20-NQ/TW. Thường trực Ủy ban Xã hội thấy rằng, các ý kiến góp ý này là xác đáng và sẽ tiếp tục cùng Cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu phương án tiếp thu.

Về khám bệnh, chữa bệnh và hỗ trợ chữa bệnh từ xa (Điều 76): Tiếp thu ý kiến ĐBQH, dự thảo Luật quy định: khám bệnh, chữa bệnh từ xa được thực hiện trong trường hợp giữa người hành nghề với người bệnh và hỗ trợ chữa bệnh từ xa giữa cơ sở khám bệnh, chữa bệnh này với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác và phải tuân thủ quy định về chẩn đoán bệnh, chỉ định phương pháp chữa bệnh, kê đơn thuốc và sử dụng thuốc trong điều trị quy định tại Luật này. Đồng thời, dự thảo quy định về trách nhiệm của người hành nghề và cơ chế chi trả chi phí hỗ trợ khám bệnh, chữa bệnh từ xa.

Về y học gia đình (Điều 77): Dự thảo Luật đã bổ sung 01 điều về y học gia đình quy định nhiệm vụ, hình thức tổ chức của cơ sở y học gia đình (Điều 77) và bổ sung giải thích từ ngữ tại khoản 30 Điều 2. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng, dự thảo Luật vẫn chưa thể hiện vai trò của loại hình này trong công tác khám bệnh, chữa bệnh, chưa đầy đủ nội hàm về một ngành y học và nội dung nhiệm vụ của cơ sở y học gia đình.

Nhà nước thực hiện đa dạng hóa các loại hình dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh

Đối với vấn đề xã hội hóa và thu hút nguồn lực xã hội trong hoạt động khám bệnh, chữa bệnh Nhà nước (Điều 105), Chính phủ dự kiến chỉnh lý theo hướng quy định Nhà nước thực hiện đa dạng hóa các loại hình dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; khuyến khích, huy động và tạo điều kiện để tổ chức, cá nhân thành lập doanh nghiệp xã hội, tham gia đầu tư xây dựng các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; khuyến khích thực hiện khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo, không vì mục đích lợi nhuận; quy định nguyên tắc trong việc thu hút đầu tư tư nhân và quy định các hình thức thu hút nguồn lực xã hội (phương án 1 Điều 105).

Thường trực Ủy ban Xã hội thấy rằng, quy định như trên vẫn còn chưa hợp lý, cần quy định theo hướng: (i) Phân loại các hoạt động, điều kiện để thực hiện xã hội hóa hoặc đầu tư theo hình thức đối tác công tư; (ii) Cụ thể hơn phương thức và nguyên tắc thực hiện huy động nguồn lực xã hội cũng như các hình thức đặt hoặc mượn thiết bị y tế, về tỷ lệ lợi nhuận giữa nhà đầu tư với bệnh viện và trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước như Phương án 2 Điều 105.

Đối với vấn đề giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh (Điều 106), dự thảo Luật quy định giá khám bệnh, chữa bệnh được xác định dựa trên chi phí tính đầy đủ các yếu tố chi phí như thể hiện tại Điều 106 của dự thảo Luật.

Trong quá trình tiếp thu, chỉnh lý, còn ý kiến khác nhau về các nội dung sau: Về các yếu tố cấu thành giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh: một số ý kiến cho rằng cần quy định nội hàm của 04 yếu tố cấu thành giá, ý kiến khác cho rằng 04 yếu tố cấu thành giá nêu tại dự thảo là chưa đủ và cần nghiên cứu bổ sung các yếu tố khác như lợi nhuận, các nghĩa vụ tài chính theo quy định pháp luật và giá trị vô hình của thương hiệu.

Về thẩm quyền quyết định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh do cơ sở tư nhân cung cấp: có ý kiến cho rằng, việc quy định như dự thảo Luật là phù hợp, tuy nhiên ý kiến khác đề nghị quy định cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân tự quyết định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trên cơ sở phương pháp tính giá do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định, đồng thời, phải thực hiện niêm yết, công khai và chịu sự kiểm tra các yếu tố hình thành giá theo quy định của pháp luật về giá.

Thường trực Ủy ban Xã hội sẽ tiếp tục phối hợp với Cơ quan chủ trì soạn thảo, các cơ quan hữu quan nghiên cứu chỉnh lý quy định cho phù hợp.

Lê Bảo