Nhìn lại 2 năm rưỡi Đại hội Đảng bộ TPHCM (khóa VIII): Xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ – bước đột phá trong công tác cán bộ

Gốc
Xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ - được đào tạo bài bản và được rèn luyện thực tiễn công tác ở cơ sở là bước đột phá trong công tác cán bộ của Thành ủy TPHCM trong nửa nhiệm kỳ 2006 - 2010. Kết quả đạt được là nhờ có sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, tập trung và kiên quyết của Thành ủy TPHCM và cấp ủy Đảng các cấp.

Tin nóng

Tin mới