Nhìn lại 2016: Những vụ rời ghế ồn ào

Gốc
Năm 2016 chứng kiến nhiều vụ thay chủ của những chiếc ghế lãnh đạo đất nước, từ tự từ chức đến bị phế truất.

Tin nóng

Tin mới