Khép lại nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV với nhiều thành tựu nổi bật

Khép lại nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV với nhiều thành tựu nổi bật

Trong cả nhiệm kỳ XIV, Quốc hội luôn quán triệt tư tưởng lấy dân làm gốc, gắn bó mật thiết và lắng nghe ý...

Khép lại nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV với nhiều thành tựu nổi bật

Khép lại nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV với nhiều thành tựu nổi bật

Sau 12 ngày làm việc, chiều 8/4/2021, Kỳ họp thứ 11 của Quốc hội XIV đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương...

Khép lại nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV với nhiều thành tựu nổi bật

Khép lại nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV với nhiều thành tựu nổi bật

Sau 12 ngày làm việc, chiều 8/4/2021, Kỳ họp thứ 11 của Quốc hội XIV đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương...

Khép lại nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV với nhiều thành tựu nổi bật

Khép lại nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV với nhiều thành tựu nổi bật

Trong cả nhiệm kỳ XIV, Quốc hội luôn quán triệt tư tưởng lấy dân làm gốc, gắn bó mật thiết và lắng nghe ý...

Khép lại nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV với nhiều thành tựu nổi bật

Khép lại nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV với nhiều thành tựu nổi bật

Chiều 8/4, Kỳ họp thứ 11, Quốc hội XIV đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra với nhiều nội dung...

Nhìn lại nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV với nhiều thành tựu nổi bật

Nhìn lại nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV với nhiều thành tựu nổi bật

Sau 12 ngày làm việc, chiều 8/4/2021, Kỳ họp thứ 11 của Quốc hội XIV đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương...