Chỉ cần nhìn tướng ăn uống của một người có thể đoán được những đặc trưng tính cách của người đó.

Tuyết Mai

Nhin net an, boi chuan tinh cach con nguoi - Anh 1

Theo quan niệm của nhân tướng học, chỉ cần nhìn tướng ăn uống của một người có thể đoán được những đặc trưng tính cách của khổ chủ. Người có gì ăn đấy không cầu kỳ hoặc về món ăn tính tình hài hòa, không cầu kỳ tiểu tiết, không chấp vặt.

Nhin net an, boi chuan tinh cach con nguoi - Anh 2

Họ cũng là người có sức sống mãnh liệt, đa tài đa nghệ có thể cùng lúc làm rất tốt nhiều việc.

Nhin net an, boi chuan tinh cach con nguoi - Anh 3

Ăn lần lượt từng món, thói quen ăn này chứng tỏ bạn là người rất giàu cơ mưu.

Nhin net an, boi chuan tinh cach con nguoi - Anh 4

Đối với mọi việc đều vô cùng chuyên tâm không bao giờ coi thường người khác và không bỏ qua những tiểu tiết trong mọi việc.

Nhin net an, boi chuan tinh cach con nguoi - Anh 5

Thường cắt nhỏ món ăn ra rồi mới ăn là người vô cùng cẩn thận, làm việc gì cũng đều chu đáo.

Nhin net an, boi chuan tinh cach con nguoi - Anh 6

Nhưng có lúc lại hơn bảo thủ và cố chấp, giỏi thủ thế không có thói quen tấn công người khác.

Nhin net an, boi chuan tinh cach con nguoi - Anh 7

Người nhai kĩ, chậm rãi và cẩn thận là người làm việc luôn có thái độ tường tận, chu đáo và vô cùng cẩn thận.

Nhin net an, boi chuan tinh cach con nguoi - Anh 8

Người này nếu không nắm chắc trong tay không bao giờ làm, thích sự thử thách và đôi khi hơi tàn nhẫn với người khác.

Nhin net an, boi chuan tinh cach con nguoi - Anh 9

Chỉ nếm hoặc ăn một chút là người ăn ít, cá tính thường bảo thủ, khư khư giữ cái cũ, hành vi thường thận trọng, sức khỏe có thừa nhưng ý chí tiến thủ lại thiếu.

Nhin net an, boi chuan tinh cach con nguoi - Anh 10

Mẫu người này thông thường là người làm việc theo đường hướng có sẵn chứ không thể xây dựng đại nghiệp.