Các nhà thiên văn học vừa nhìn thấy những thiên hà ở cách xa Trái Đất tới 13 tỷ năm ánh sáng với sự trợ giúp của kính thiên văn vũ trụ Hubble và thấu kính hấp dẫn.