Nhìn từ một vùng bán sơn địa...

Hải Lệ là một xã bán sơn địa của huyện Hải Lăng (Quảng Trị), tổng diện tích đất tự nhiên gần 7000 ha, trong đó vùng gò đồi chiếm gần hai phần ba.

Nguồn SK&ĐS: www.baokinhteht.com.vn/article.aspx?article_id=18193