Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Nhìn vào những yếu kém để khắc phục

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2007 và mục tiêu nhiệm vụ chủ yếu năm 2008, bên cạnh những thành tựu đã đạt được, Bộ Xây dựng cũng đã thẳng thắn nhìn nhận những yếu kém, hạn chế còn tồn tại của ngành.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=47&NewsId=37162