NHNN CẢNH BÁO MỘT SỐ TCTD CHO VAY THẾ CHẤP BẰNG SỔ TIẾT KIỆM

Gốc
Trước hiện tượng có 1 số tổ chức tín dụng cho khách hàng vay vốn thế chấp bằng sổ tiết kiệm. Vì vậy, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa qua đã có văn bản cảnh báo cho vay cầm cố sổ tiết kiệm không có phương án sử dụng vốn vay.