(Toquoc) – Vừa qua ngày 10/4, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam đã ban hành quyết định 09/2008/NHNN cho phép các tổ chúc tín dụng (TCTD) hạn chế đối tượng cho vay ngoại tệ vì lý do nhu cầu vốn bằng ngoại tệ từ 2007 đến nay tăng rất nhanh và tình trạng nhập siêu tăng mạnh từ đầu năm đến nay.