Ngày 10-4, Ngân hàng nhà nước ra Quyết định 09 về cho vay ngoại tệ đối với cá nhân cư trú