NHNN yêu cầu báo cáo dư nợ cho vay DN FDI

Gốc
(PL)- Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa có công văn yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài báo cáo số liệu dư nợ cho vay DN có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) tính đến ngày 31-10-2011.

Theo đó, NHNN yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài báo cáo tình hình cho vay đối với DN có vốn FDI để đầu tư, kinh doanh tại VN; tình hình cho vay đối với khách hàng để đầu tư ra nước ngoài theo các hợp đồng còn hiệu lực đến 31-10-2011. Các số liệu báo cáo này gửi về Vụ Chính sách Tiền tệ (NHNN) trước ngày 30-11-2011.

TRÀ PHƯƠNG

Tin nóng

Tin mới