Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Nhớ Bác, nguyện suốt đời noi theo tấm gương ngời sáng của Người

Báo Nhân Dân
Gốc

ND- Đó là tâm nguyện của những người lính đã gần trọn cuộc đời phục vụ sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và dựng xây cuộc sống mới trên mảnh đất Tây Nguyên.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=147840&sub=130&top=37