Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Nhờ có già làng Đinh ớt

Gốc

ND – Ở làng Nghe Lớn, thị trấn Kông Chro (Kông Chro, Gia Lai), không ai là không biết già làng Đinh Ớt, một người có tấm lòng nhân hậu, luôn sẵn lòng giúp đỡ mọi người.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=130656&sub=51&top=37