Nhổ lúa nhường đất cho… cỏ hoang mọc

Nhổ lúa nhường đất cho… cỏ hoang mọc

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/channel/2773/2009/09/1717142/