Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Nhờ mây tre... thoát nghèo

Gốc

Hanoinet - Năm 2004, làng Nam Cường còn nghèo xơ xác, nghề truyền thống đan bồ cót chỉ đem lại thu nhập 2.000 - 3.000đ/ngày, người dân hoàn toàn trông chờ vào mấy sào ruộng.

Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=58&NewsId=78942