(HNM) - Mùa thu năm 1988, chúng tôi được sang Liên Xô học tập. Trên chuyến bay Hà Nội - Matxcơva, tôi đã nhủ thầm: “Mình đã tới thiên đường”. Thật háo hức, mong bay cho nhanh tới để nhìn thấy mùa thu vàng của Lêvitan.