Như mọi năm, dịp kỷ niệm Cách mạng Tháng Mười, cũng là lúc tâm tư lắng lại bởi sắc thu Hà Nội, "dân Nga" (những người từng học ở Nga) chúng tôi lại tụ tập. Không hẹn mà nên, lần này có bốn bạn làm báo người Nga, hai nam, hai nữ, cùng dự. Người Nga nói tiếng Việt, còn người Việt nói tiếng Nga.