Rong ruổi trên nhiều mảnh đất của tổ quốc, đã nếm qua không biết bao nhiêu món ăn với sự hứng thú, tôi chắc rằng, không có một món dân dã nào lại đầy màu sắc và om đủ vị ngọt, ngậy, chua, cay như mì Quảng!