Từ bọc trứng Âu Cơ

Năm mươi người con lên rừng xây nghiệp Tổ Cõi Văn Lang mười tám đời khai mở Đất nước Hùng Vương rung mặt trống đồng Thuở Sơn Tinh chắn sóng thủy thần Từng vách đá hóa hồn thiêng sông núi Phù Đổng vươn vai, nhổ tre làng đuổi giặc Gửi lại giang sơn hiển Thánh về trời Mỗi tấc đất cha ông thấm máu bao đời Lời Bác dặn quyết 'cùng nhau giữ nước' Trống đồng âm vang cội nguồn dân tộc Tiếng trầm hùng giục thế nước đi lên Khói hương thơm nòi giống Rồng Tiên Nghĩa Lĩnh ngàn mây bốn phương trời quần tụ Chín mươi chín con voi hóa núi về chầu phủ Tưởng nhớ các Vua Hùng dựng nước thuở hồng hoang.