Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 7 tháng đầu năm, thực hiện các chương trình giám sát an toàn vệ sinh thực phẩm nông sản, thủy sản, đã phát hiện 11 mẫu/1.528 mẫu (chiếm 0,7%) cá, tôm nhiễm hóa chất, kháng sinh vượt giới hạn tối đa cho phép, giảm 0,8% so với năm 2012; 7,7% mẫu thịt gà nhiễm vi sinh vật gây bệnh, 10% nhiễm kháng sinh cấm và vượt dư lượng thuốc cho phép.

26 loại rau, quả tươi sản xuất trong nước cũng đã được đánh giá, phân loại nguy cơ mất an toàn thực phẩm. Kết quả cho thấy, nho tươi là loại có nguy cơ cao nhất, sau đó đến dưa lê, chuối và thấp nhất là xoài và cam. Các vùng sản xuất, kinh doanh rau, quả của các tỉnh phía Bắc có nguy cơ cao hơn miền Trung và thấp nhất là khu vực các tỉnh phía Nam.

Hồng Xiêm