ND - Theo tin nước ngoài, nhóm cướp biển Somalia bắt giữ chiếc tàu Faina chở vũ khí của Ukraine đã lên tiếng đòi số tiền chuộc là 35 triệu USD.