Nghi cháu Nguyễn Thị Thanh lấy 25,5 triệu đồng của mình, chủ quán cà phê Tùng Long ở đường Cao Xanh, TP Hạ Long (Quảng Ninh) đã giam cháu Thanh rồi bắt gia đình của Thanh mang tiền đến chuộc.