CTCP Đường Ninh Hòa (HOSE: NHS) công bố BCTC quý 2/2013 với lợi nhuận sau thuế đạt hơn 32 tỷ đồng, giảm 34% so với cùng kỳ năm trước.

Trong kỳ, doanh thu NHS đạt hơn 368 tỷ đồng, tăng 30% so với quý 2/2012. Tuy nhiên doanh thu tài chính giảm hơn 20 tỷ đồng so với kỳ trước và chỉ đạt hơn 10 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí tài chính và chi phí bán hàng tăng đáng kể đã làm cho lợi nhuận công ty sụt giảm.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2013, doanh thu NHS đạt 652.58 tỷ đồng, tăng 45% so với cùng kỳ. Lãi ròng đạt 6 tháng đạt hơn 54 tỷ đồng, giảm nhẹ 7% so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến 30/06, tiền mặt và tương đương tiền của NHS đạt gần 94 tỷ đồng, tăng đáng kể so với đầu năm. Trong đó bao gồm tiền gửi kỳ hạn 3 tháng tại Ngân hàng thương mại Á Châu là 80 tỷ, tăng 50 tỷ đồng so với đầu năm.

Tuy nhiên hàng tồn kho cuối kỳ của công ty cũng tăng mạnh, với mức tăng gấp 6 lần so với đầu năm. Cụ thể, tồn khi hàng mua trên đường đi vào cuối kỳ ở mức hơn 101 tỷ đồng, trong khi đầu năm chỉ hơn 500 triệu đồng.

Tồn kho thành phẩm cuối kỳ đạt gần 265 tỷ đồng, tăng hơn 220 tỷ đồng so với đầu năm.

Sanh Tín

Infonet