Số liệu vừa được công bố của Cathay Pacific Airways cho thấy, chuyên chở của Cathay Pacific và Dragonair trong tháng 12/2008 giảm nhẹ về lượng hành khách, và lượng hàng hóa, thư từ được vận chuyển sụt...