Nhu cầu việc làm tăng mạnh trong quý III/2017

Gốc
Quý III/2017, Bộ LĐTB&XH dự báo nhu cầu việc làm sẽ tăng mạnh trong một số ngành như công nghiệp chế biến, chế tạo, xây dựng, vận tải kho bãi tăng.

Nhu cầu việc làm tăng mạnh trong quý III/2017 - Ảnh 1

Chiều 15/9, Bộ LĐTB&XH công bố Bản tin thị trường lao động việc làm quý II/2017.

Theo đó, trong quý II/2017, nhóm lao động có trình độ ĐH và trên ĐH có thu nhập cao nhất 7,49 triệu đồng. Tuy nhiên, cả nhóm trình độ này và các nhóm khác đều có xu hướng giảm thu nhập so với quý I/2017 (giảm khoảng 736 nghìn đồng, 8,9%).

Đáng lưu ý là thu nhập của nhóm lao động có trình độ sơ cấp (6,04 triệu đồng) cao hơn nhóm có trình độ trung cấp và cao đẳng. Đa số lao động trong các ngành có thu nhập giảm so với quý I/2017 (trừ ngành vận tải, kho bãi và dịch vụ lưu trú và ăn uống), tuy nhiên đều tăng so với cùng kỳ năm 2016.

Quý II/2017, thu nhập bình quân theo giờ của nhóm lao động có hợp đồng lao động (HĐLĐ) không xác định thời hạn cao nhất (35,2 nghìn đồng), gấp 1,79 lần so với nhóm không có HĐLĐ (19,7 nghìn đồng). Thu nhập bình quân giờ của lao động có hợp đồng thuê khoán công việc có mức tương đối cao (23,2 nghìn đồng).

Cũng theo Bản tin thị trường lao động trong quý II có sự gia tăng nhanh hơn của nhóm sơ cấp nghề và trung cấp.

Quý II/2017, tỷ lệ lao động làm công hưởng lương tiếp tục xu hướng tăng, đạt 42,77% vào quý II/1017. Số người làm việc trong khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước đạt 6,21 triệu người, tăng 38 nghìn người so với quý I/2017. Số người làm việc trong các cơ sở kinh doanh cá thể cũng tăng 824 nghìn người so với quý I/2017.

Theo dự báo trong Bản tin thị trường lao động, tăng trưởng GDP quý III sẽ đạt khoảng 6,9% và tiếp tục tác động tích cực đến thị trường lao động. Trong 8 tháng đầu năm 2017, số doanh nghiệp thành lập mới tăng lên, đặc biệt ở các ngành bán buôn, bán lẻ (chiếm 36% tổng số doanh nghiệp thành lập mới); xây dựng (chiếm 12,9%); công nghiệp chế biến chế tạo (chiếm 12,9%). Ngoài ra, có 20,1% số doanh nghiệp dự báo tăng quy mô lao động. Bên cạnh đó, giá trị nhập khẩu máy móc thiết bị (trong 6 tháng/2017) đã tăng sẽ làm tăng năng lực sản xuất trong 6 tháng cuối năm, tiếp tục tác động tích cực đến nhu cầu việc làm trong các ngành.

Quý III/2017, Bộ LĐTB&XH dự báo việc làm tăng trong một số ngành: công nghiệp chế biến, chế tạo dự báo tăng 320 nghìn người; xây dựng tăng 136 nghìn người; vận tải kho bãi tăng 169 nghìn người. Một số ngành CN có tăng trưởng về việc làm như: sản xuất trang phục; sản xuất da và các sản phẩm liên quan; sản xuất điện tử, máy vi tính, sản xuất giường tủ bàn ghế; một số ngành việc làm dự báo giảm như: khai thác và xử lý cung cấp nước; khai khoáng.

Thu Cúc

Tin nóng

Tin mới