Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Nhu cầu vốn FDI của 163 dự án quốc gia là trên 61 tỷ USD

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - Đó là tổng vốn ước tính sơ bộ từ Danh mục 163 dự án quốc gia kêu gọi đầu tư nước ngoài của Việt Nam, giai đoạn 2006 - 2010 đã được Thủ tướng phê duyệt.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=12&NewsId=27171