Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Nhựa Đông Á trả lời về ý kiến ngoại trừ của kiểm toán

Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á (mã DAG, sàn HOSE) vừa có văn bản trả lời về ý kiến ngoài trừ của kiểm toán về Báo cáo tài chính năm 2018.

Thông tin cơ bản về cổ phiếu DAG của Nhựa Đông Á

Thông tin cơ bản về cổ phiếu DAG của Nhựa Đông Á

Cụ thể theo ý kiến kiểm toán như sau:

“Chúng tôi không được tham gia chứng kiến kiểm kê thực tế nguyên vật liệu, hàng hóa đang gửi tại kho của Công ty TNHH Thương mại Phú Đức, Công ty TNHH Liên doanh Side Việt Nam, Công ty TNHH MTV Thương mại và Đầu tư phát triển 68, Công ty TNHH Danpla Việt Nam với tổng giá trị là 158.436.437.803 đồng.

Thủ tục kiểm toán thay thế do chúng tôi thực hiện cũng chưa đảm bảo thu thập được đầy đủ các bằng chứng kiểm toán thích hợp. Do đó, chúng tôi không đưa ra ý kiến về tính hiện hữu của khoản mục nêu trên cũng như ảnh hưởng (nếu có) đến các khoản mục có liên quan được trình bày trên Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 của Công ty”.

Về ý kiến này, Nhựa Đông Á đã có một số nội dung giải thích cụ thể:

Về thời gian kiểm kê: Đơn vị đã gửi thông báo kiểm kê kho cho Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam (đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018) tại thời điểm 5/1/2019. Tuy nhiên, tổng kho của đơn vị đặt tại nhiều địa điểm và nhân sự của Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam không sắp xếp được thời gian chứng kiến kiểm kê.

Lý do trên dẫn đến việc kiểm toán đưa ý kiến ngoại trừ về việc không được tham gia chứng kiến kiểm kê thực tế nguyên vật liệu, hàng hóa đang để tại kho của các tổng đại lý.

Về kế toán: Áp dụng nguyên tắc thận trọng, Công ty đã ghi nhận hàng xuất thực tế nói trên vào khoản mục “hàng gửi bán” và thực hiện ký hợp đồng gửi bán hàng hóa với các bên liên quan .

Về thuế: Công ty đã thực hiện đầy đủ hồ sơ hàng xuất gửi bán và xuất hóa đơn đối với toàn bộ lô hàng trên nên không còn rủi ro về thuế.

Về hồ sơ: Các hợp đồng, phiếu xuất kho, biên bản bàn giao hàng và toàn bộ thư xác nhận đối với các bên liên quan đã được Công ty cung cấp đầy đủ cho Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam.

Chí Tín