Nhựa Hà Nội bán đấu giá lần hai

Ngày 7/4, Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội sẽ tổ chức đấu giá lần hai 397.000 cổ phiếu của Công ty TNHH một thành viên Nhựa Hà Nội...

Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=07&home=detail&id=570e053f98dfaf&page=category