(CafeF) - Lợi nhuận sau thuế CTCP Nhựa Rạng Đông sáu tháng đầu năm 2008 đạt 4,3 tỷ đồng, tăng gấp 2,5 lần so với cùng kỳ năm trước đạt 1,7 tỷ đồng.