Sự èo uột của thị trường đang tác động không nhỏ đến quyết định đóng tiền đấu giá Vietcombank khi hạn cuối nộp tiền (22.1.2008) đang đến gần.