Để leo lên núi cao, người tham gia trò mạo hiểm trải qua các bậc thang nguy hiểm.

( lượt đánh giá) Mời bạn đánh giá Runi