Các nhà khoa học Na Uy phát hiện hóa thạch của một con khủng long ăn thịt ở biển rất lớn và có vẻ như chưa từng được biết đến.