Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Những bất cập trong quản lý bất động sản

Hanoinet - Thứ trưởng Bộ TN&MT - Trần Thế Ngọc vừa cho biết, hiện đang tồn tại các cách làm khác nhau về việc đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất thực hiện ở nhiều cơ quan khác nhau, với những mẫu giấy khác nhau, không tạo nên được một hệ thống đăng ký bất động sản thống nhất, gây ra nhiều bất cập trong công tác quản lý bất động sản.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=44&NewsId=25783