Sau vụ bạo hành ở một nhóm trẻ gia đình tại Đồng Nai, dư luận rất lo lắng bởi thực tế còn có hàng vạn nhóm trẻ tại gia như thế, trong đó phần nhiều là không phép. Tại đây, nhiều vấn đề bất ổn trong việc chăm sóc trẻ, nhất là chăm sóc tinh thần cho trẻ.