Những bệnh nhân sợ Tết

Gốc
Những bệnh nhân Hemoliphia (bệnh máu khó đông) không hề mong đợi Tết vì dịp này, máu dự trữ ở các bệnh viện luôn thiếu.

Tin nóng

Tin mới