Dù Service Pack 1 nhanh hơn phiên bản gốc nhưng Windows Vista vẫn là một hệ điều hành khó tính. Một số cách sau đây sẽ cải thiện tốc độ Vista lên đáng kể.