Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Những biểu hiện cho thấy trẻ đang mắc rối loạn hành vi

Rối loạn hành vi, cảm xúc khá thường gặp ở trẻ hiện nay. Đối với rối loạn hành vi, trẻ thường gặp khó khăn khi phải tuân theo nguyên tắc xử sự thông thường.

Hồng Thủy