Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Những 'bóng hồng' trẻ trung, sôi nổi tại Đại hội TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Giang

Ngày 30 và 31/8, Tỉnh Đoàn Bắc Giang tiến hành Đại hội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2022 - 2027, với sự tham gia của nhiều đại biểu nữ.

 Hai đại biểu nữ được bầu vào Đoàn Chủ tịch tại Đại hội

Hai đại biểu nữ được bầu vào Đoàn Chủ tịch tại Đại hội

 Các đại biểu bầu Đoàn Chủ tịch tại Đại hội

Các đại biểu bầu Đoàn Chủ tịch tại Đại hội

 Tại Đại hội lần thú XVII của Tỉnh Đoàn Bắc Giang có 258 đại biểu, trong đó có 97 đại biểu nữ

Tại Đại hội lần thú XVII của Tỉnh Đoàn Bắc Giang có 258 đại biểu, trong đó có 97 đại biểu nữ

 Các đại biểu nữ chụp ảnh kỷ niệm tại Đại hội

Các đại biểu nữ chụp ảnh kỷ niệm tại Đại hội

 Triển lãm các sản phẩm cuộc thi viết "Tuổi trẻ Bắc Giang với khát vọng dựng xây" tại Đại hội

Triển lãm các sản phẩm cuộc thi viết "Tuổi trẻ Bắc Giang với khát vọng dựng xây" tại Đại hội

 Các đại biểu nữ đến từ Huyện Đoàn Hiệp Hòa, Huyện Đoàn Yên Thế tại Đại hội

Các đại biểu nữ đến từ Huyện Đoàn Hiệp Hòa, Huyện Đoàn Yên Thế tại Đại hội

 Đại biểu tham gia diễn đàn "Xây dựng hình mẫu thanh niên Bắc Giang - Khát vọng xây dựng quê hương phát triển toàn diện, đổi mới"

Đại biểu tham gia diễn đàn "Xây dựng hình mẫu thanh niên Bắc Giang - Khát vọng xây dựng quê hương phát triển toàn diện, đổi mới"

Nguyễn Thắng - Như Ý