Nguyễn Thanh (Theo Gtspirit) (Khampha.vn)

Geneva Motor Show là một trong những triển lãm ô tô thường niên lớn nhất của năm được tổ chức tại Thụy Sĩ. Đây không chỉ là nơi quy tụ đầy đủ các 'đại gia' trong ngành công nghiệp xe hơi, mà còn chứng kiến dàn chân dài xinh đẹp và hùng hậu nhất được các hãng xe chiêu mộ.

Siêu mẫu sexy bên 'bò' xanh Lamborghini Siêu mẫu 'nóng' hơn siêu xe Váy ngắn siêu gợi cảm bên xe Lexus mời siêu mẫu áo tắm quảng cáo RC F Thiên thần sexy bên 'quái vật' Jeep Wrangler

Siêu mẫu sexy bên 'bò' xanh Lamborghini Siêu mẫu 'nóng' hơn siêu xe Váy ngắn siêu gợi cảm bên xe Lexus mời siêu mẫu áo tắm quảng cáo RC F Thiên thần sexy bên 'quái vật' Jeep Wrangler

Siêu mẫu sexy bên 'bò' xanh Lamborghini Siêu mẫu 'nóng' hơn siêu xe Váy ngắn siêu gợi cảm bên xe Lexus mời siêu mẫu áo tắm quảng cáo RC F Thiên thần sexy bên 'quái vật' Jeep Wrangler

Siêu mẫu sexy bên 'bò' xanh Lamborghini Siêu mẫu 'nóng' hơn siêu xe Váy ngắn siêu gợi cảm bên xe Lexus mời siêu mẫu áo tắm quảng cáo RC F Thiên thần sexy bên 'quái vật' Jeep Wrangler

Siêu mẫu sexy bên 'bò' xanh Lamborghini Siêu mẫu 'nóng' hơn siêu xe Váy ngắn siêu gợi cảm bên xe Lexus mời siêu mẫu áo tắm quảng cáo RC F Thiên thần sexy bên 'quái vật' Jeep Wrangler

Siêu mẫu sexy bên 'bò' xanh Lamborghini Siêu mẫu 'nóng' hơn siêu xe Váy ngắn siêu gợi cảm bên xe Lexus mời siêu mẫu áo tắm quảng cáo RC F Thiên thần sexy bên 'quái vật' Jeep Wrangler

Siêu mẫu sexy bên 'bò' xanh Lamborghini Siêu mẫu 'nóng' hơn siêu xe Váy ngắn siêu gợi cảm bên xe Lexus mời siêu mẫu áo tắm quảng cáo RC F Thiên thần sexy bên 'quái vật' Jeep Wrangler

Siêu mẫu sexy bên 'bò' xanh Lamborghini Siêu mẫu 'nóng' hơn siêu xe Váy ngắn siêu gợi cảm bên xe Lexus mời siêu mẫu áo tắm quảng cáo RC F Thiên thần sexy bên 'quái vật' Jeep Wrangler

Siêu mẫu sexy bên 'bò' xanh Lamborghini Siêu mẫu 'nóng' hơn siêu xe Váy ngắn siêu gợi cảm bên xe Lexus mời siêu mẫu áo tắm quảng cáo RC F Thiên thần sexy bên 'quái vật' Jeep Wrangler

Siêu mẫu sexy bên 'bò' xanh Lamborghini Siêu mẫu 'nóng' hơn siêu xe Váy ngắn siêu gợi cảm bên xe Lexus mời siêu mẫu áo tắm quảng cáo RC F Thiên thần sexy bên 'quái vật' Jeep Wrangler

Siêu mẫu sexy bên 'bò' xanh Lamborghini Siêu mẫu 'nóng' hơn siêu xe Váy ngắn siêu gợi cảm bên xe Lexus mời siêu mẫu áo tắm quảng cáo RC F Thiên thần sexy bên 'quái vật' Jeep Wrangler

Siêu mẫu sexy bên 'bò' xanh Lamborghini Siêu mẫu 'nóng' hơn siêu xe Váy ngắn siêu gợi cảm bên xe Lexus mời siêu mẫu áo tắm quảng cáo RC F Thiên thần sexy bên 'quái vật' Jeep Wrangler

Siêu mẫu sexy bên 'bò' xanh Lamborghini Siêu mẫu 'nóng' hơn siêu xe Váy ngắn siêu gợi cảm bên xe Lexus mời siêu mẫu áo tắm quảng cáo RC F Thiên thần sexy bên 'quái vật' Jeep Wrangler

Siêu mẫu sexy bên 'bò' xanh Lamborghini Siêu mẫu 'nóng' hơn siêu xe Váy ngắn siêu gợi cảm bên xe Lexus mời siêu mẫu áo tắm quảng cáo RC F Thiên thần sexy bên 'quái vật' Jeep Wrangler

Siêu mẫu sexy bên 'bò' xanh Lamborghini Siêu mẫu 'nóng' hơn siêu xe Váy ngắn siêu gợi cảm bên xe Lexus mời siêu mẫu áo tắm quảng cáo RC F Thiên thần sexy bên 'quái vật' Jeep Wrangler

Siêu mẫu sexy bên 'bò' xanh Lamborghini Siêu mẫu 'nóng' hơn siêu xe Váy ngắn siêu gợi cảm bên xe Lexus mời siêu mẫu áo tắm quảng cáo RC F Thiên thần sexy bên 'quái vật' Jeep Wrangler