Những bức ảnh về chim đẹp mê hồn nhất thế giới

Gốc
Cuộc thi ảnh đẹp về chim năm 2017 The Bird Photographer of the Year 2017 đã quy tụ tác phẩm của các tay săn ảnh trên khắp thế giới.

Dưới đây là những tác phẩm ẩn tượng của họ. Photocrowd xin giới thiệu:

Những bức ảnh về chim đẹp mê hồn nhất thế giới - Ảnh 1

Chim hồng hạc

Những bức ảnh về chim đẹp mê hồn nhất thế giới - Ảnh 2

Những bức ảnh về chim đẹp mê hồn nhất thế giới - Ảnh 3

Vịt biển

Những bức ảnh về chim đẹp mê hồn nhất thế giới - Ảnh 4

Chim Tân thế giới

Những bức ảnh về chim đẹp mê hồn nhất thế giới - Ảnh 5

Chim hạc

Những bức ảnh về chim đẹp mê hồn nhất thế giới - Ảnh 6

Vịt biển

Những bức ảnh về chim đẹp mê hồn nhất thế giới - Ảnh 7

Cò xám

Những bức ảnh về chim đẹp mê hồn nhất thế giới - Ảnh 8

Chim cuốc

Những bức ảnh về chim đẹp mê hồn nhất thế giới - Ảnh 9

Chim bói cá

Những bức ảnh về chim đẹp mê hồn nhất thế giới - Ảnh 10

Thiên nga lặn

Những bức ảnh về chim đẹp mê hồn nhất thế giới - Ảnh 11

Chim cộc trắng

Những bức ảnh về chim đẹp mê hồn nhất thế giới - Ảnh 12

Bồ nông

Những bức ảnh về chim đẹp mê hồn nhất thế giới - Ảnh 13

Chim ó

Những bức ảnh về chim đẹp mê hồn nhất thế giới - Ảnh 14

Chim Bắc cực

Những bức ảnh về chim đẹp mê hồn nhất thế giới - Ảnh 15

MINH NG

Tin nóng

Tin mới