Môn nghệ thuật vẽ trên cơ thể (Body painting) được biến hóa khiến người xem như bị "ảo giác".

Theo VTC