Những bước chuyển trong quá trình đổi mới đất nước

Gốc
Ngày 7/11, các nhà nghiên cứu hàng đầu của Việt Nam và Hàn Quốc đã tham dự hội thảo "Một số vấn đề về biến đổi xã hội ở Việt Nam trong quá trình đổi mới và phát triển đất nước" tại Hà Nội.

Tin nóng

Tin mới