Hiện trên nhiều tuyến đường của HN có nhiều buồng điện thoại công cộng bị bao vây, nhiều tủ điện thoại đã biến thảnh tủ cá nhân (ảnh 1, chụp tại ngã tư Thái Hà cắt đường Tây Sơn, ảnh 2, chụp cạnh số nhà 89 đường Nguyễn Chí Thanh).