Để tiện cho việc học và giải trí các sinh viên đã có rất nhiều sáng tạo trong việc sử dụng máy tính nhằm mang lại hiệu quả cao nhất.

Thế này vừa nghe thoải mái vừa không mỏi lưng.

Vừa xem vừa ngủ cũng không thành vấn đề.

Lợi cả đôi đường.

Màn hình to thì cũng không có gì khó.

Cách chống chói sáng và không muốn người khác biết mình đang làm gì.

Góc học tập quá tiện lợi.