Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Những cái khó của doanh nghiệp nước ngoài ở Việt Nam

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

KTĐT - Mặc dù luật về giao dịch điện tử đã được ban hành từ năm 2005 nhưng ở Việt Nam vẫn có quá nhiều giao dịch bằng giấy tờ, đặc biệt là những giao dịch kinh tế thông thường.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=45&NewsId=150120