Những câu hỏi quanh một kế hoạch đổ vỡ

Gốc
Với 228 phiếu chống, mỗi hạ nghị sỹ Mỹ đã làm "biến mất" gần 5 tỷ USD trên thị trường chứng khoán, chỉ trong vòng một ngày...

Tin nóng

Tin mới