Để thỏa mãn người hâm mộ, Sony vẫn giữ ngày phát hành game Metal Gear Solid 4 vào 12/6/2008, mở thêm chuyên mục đặc biệt cho người chơi - hỏi đáp về MGS4.