Những chi tiết trong dáng đi tiết lộ tính cách con người

Theo các chuyên gia về sức khỏe, tốc độ di chuyển và phong cách đi bộ của mỗi người thường gắn với các đặc điểm tính cách của họ.

Quang Khải Theo Psych2Go

Nguồn Zing: https://zingnews.vn/video-nhung-chi-tiet-trong-dang-di-tiet-lo-tinh-cach-con-nguoi-post1333810.html